Voľby do Európskeho parlamentu


Voľby do Európskeho parlamentu 2024 / Elections to the European Parliament 2024

 


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 8. júna 2024

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h


Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do EP.pdf

Informácie pre voliča - voľby do EP.pdf

Information for the voter.pdf

Tájékoztatás a választópolgár részére.pdf

Utvorenie volebného okrsku pre voľby do EP.pdf

Választói körzetek létrehozása- EP választások.pdf

Organizačno-technické zabezpečenie volieb.pdf

Menovací dekrét .pdf

Oznámenie o delegovaní do OkVK.pdf

Hlasovací preukaz.pdf

Zápisnica OkVK.pdf


Dátum poslednej aktualizácie: 2024-06-10 10:10:08

Dátum vytvorenia: 2024-02-14 13:48:13

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Abovce


Obecný úrad

Abovce 99

980 44, Lenartovce

IČO: 00 592 099

E-mail: info@obecabovce.sk

Tel.: 047/559 41 81

Web: www.obecabovce.sk

Kalendár