Zmluvy, dohody 2024


Dohoda § 10 od 01.01.2024

Dodatok č.1.pdf

TKO_-_Dodatok_č.2_-_512301.pdf

MVP_-_Príloha_2_-_Dodatok_2_-_1402001.pdf

Príloha č.1 k Dodatku č.2.pdf

Zmluva MOaPS.pdf

Zamestnávateľská zmluva.pdf

Zmluva o poskytovaní služieb č.1_2024.pdf

Zmluva o poskytnutí podpory č.711_2024.pdf

Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom.pdf

Dátum poslednej aktualizácie: 2024-07-16 08:22:50

Dátum vytvorenia: 2023-11-02 08:00:27

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Abovce


Obecný úrad

Abovce 99

980 44, Lenartovce

IČO: 00 592 099

E-mail: info@obecabovce.sk

Tel.: 047/559 41 81

Web: www.obecabovce.sk

Kalendár