Zmluvy, dohody 2017


Dohoda  -  § 10

Dohoda  -  § 12 

Dohoda  -  § 50j 

Dohoda  -  § 54 

Dohoda  -  § 52 

Dohoda  -  §12 od 01.07.2017 

Dohoda  -  §50j od 01.07.2017

Dohoda  -  §50j od 01.08.2017 

Zmluva - Ministerstvo vnútra SR 

Dohoda - § 12 od 01.08.2018 

Zmluva o dielo - STAVART.pdf


Dátum poslednej aktualizácie: 2020-09-10 14:36:52

Dátum vytvorenia: 2020-09-10 09:38:55

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Abovce


Obecný úrad

Abovce 99

980 44, Lenartovce

IČO: 00 592 099

E-mail: info@obecabovce.sk

Tel.: 047/559 41 81

Web: www.obecabovce.sk

Kalendár