Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky

a určil deň ich konania

na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 6. apríla 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h


Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.pdf

Informácia pre voliča 2024.pdf

Tájékoztatás a választópolgár részére 2024.pdf

Menovací dekrét - zapisovateľ.pdf

Volebný okrsok.pdf

Választókörzet.pdf

Oznámenie o delegovaní do OVK.pdf

Hlasovací preukaz-Választói igazolvány.pdf

Zápisnica okrskovej volebnej komisie - 1.kolo.pdf

Zápisnica okrskovej volebnej komisie - 2. kolo.pdf

Dátum poslednej aktualizácie: 2024-04-09 14:19:37

Dátum vytvorenia: 2024-01-10 15:33:44

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Abovce


Obecný úrad

Abovce 99

980 44, Lenartovce

IČO: 00 592 099

E-mail: info@obecabovce.sk

Tel.: 047/559 41 81

Web: www.obecabovce.sk

Kalendár