Zmluvy, dohody 2020


 Dohoda § 10.pdf

Dohoda § 12.pdf

Dohoda § 54 - od 01.02.2020.pdf

Zmluva o Municipálnom úvere.pdf

PHSR 2014-2020 Abovce final.pdf

Zmluva o návratnej fin. výp. poskytovanej.pdfDátum poslednej aktualizácie: 2020-10-22 10:07:05

Dátum vytvorenia: 2020-09-10 13:46:45

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Abovce


Obecný úrad

Abovce 99

980 44, Lenartovce

IČO: 00 592 099

E-mail: info@obecabovce.sk

Tel.: 047/559 41 81

Web: www.obecabovce.sk

Kalendár