Zmluvy, dohody 2012


Zmluvy, dohody

Zmluva o spolupráci FSR

Zmluva o  termínovanom  úvere - Prima banka Slovensko a.s.

Kúpna  zmluva SSC

Kúpna  zmluva

Kúpna  zmluva I

Kúpna  zmluva II

Dátum poslednej aktualizácie: 2020-09-10 14:31:12

Dátum vytvorenia: 2020-09-10 13:33:58

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Abovce


Obecný úrad

Abovce 99

980 44, Lenartovce

IČO: 00 592 099

E-mail: info@obecabovce.sk

Tel.: 047/559 41 81

Web: www.obecabovce.sk

Kalendár