Zmluvy, dohody 2023


Dohoda § 10 od 01.01.2023

Dohoda § 12 od 01.01.2023

Zmluva_o_prevode_výpočtovej_techniky.pdf

Príloha č.1.pdf

Zmluva o dielo č. 01/2023.pdf ( Zmluva bola zverejnená dňa 23.05.2023)

- Zmluva o poskytnutí finančného príspevku.pdf

- Príloha č.1 k Zmluve o poskytnutí príspevku.pdf

- Predmet podpory.pdf

- Rozpočet projektu .pdf

Zmluva NASES.pdfDohoda -PUPN.pdf

https://crz.gov.sk/zmluva/7884567/

Dodatok č. 1 - Zmluva o Municipálnom úvere č. 68/002/21

Dohoda PUPN od 01.10.2023.Dátum poslednej aktualizácie: 2023-11-13 09:04:45

Dátum vytvorenia: 2022-12-08 08:27:25

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Abovce


Obecný úrad

Abovce 99

980 44, Lenartovce

IČO: 00 592 099

E-mail: info@obecabovce.sk

Tel.: 047/559 41 81

Web: www.obecabovce.sk

Kalendár