Výzva na predloženie ponuky-Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Abovce


Civilná zákazka s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska ( ODDIEL STAVEBNÉ PRÁCE ) ZÁKAZKA ZADÁVANÁ POUŽITÍM POSTUPOV ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ v skratke aj ako “ZVO“)

Výzva na predkladanie ponúk.pdf

Kompletná dokumentácia VO na stiahnutie:  https://home.mycloud.com/action/share/faf59af2-8f48-464a-96a3-fc14b37b0b30


Dátum poslednej aktualizácie: 2021-11-16 15:25:04

Dátum vytvorenia: 2021-11-16 15:23:00

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Abovce


Obecný úrad

Abovce 99

980 44, Lenartovce

IČO: 00 592 099

E-mail: info@obecabovce.sk

Tel.: 047/559 41 81

Web: www.obecabovce.sk

Kalendár